Dokiman


Dokiman
Yon tèks ki gen yonn, plizyè paragraf ou byen plizyè paj. Yon tit nan liy sèvis yon pwogram òdinatè kote ki esplike kisa yon operatè kapab fè pou kreye yon nouvo tèks, ouvri yon paj, fèmen yon paj, e latriye.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Dokimantasyon — Dokiman ki kapab sèvi kòm sipò pou opinyon yon moun. Reshèsh nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon ki nesesè pou ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dokimante — Shashe dokiman ki kapab sèvi kòm sipò pou opinyon yon moun. Shashe nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon pou ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Alyans — Yon relasyon de, plizyè moun kreye ant yo avèk yon dokiman yo siyen pou yo tout repekte yonn, plizyè kondisyon ki nan dokiman an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dokimantè — Moun ki ap fè reshèsh nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon pou sipòte opinyon li, ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Koupe — Rantre zozo (yon gason) nan koko (yon fi). Frape yon bagay file tankou yon manshèt sou yon lòt bagay pou jis li kase an de moso. Kopye tèks sou yon òdinatè soti nan yon dokiman pou ale nan yon lòt e nan menm moman sa a efase dokiman an kote li te …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Enprimè — Yonn nan senk pati nan yon òdinatè ki pèmèt operatè a enprime dokiman sou papye. Enprimè a gen yon pwogram ki enstale sou òdinatè pou pèmèt de mashin yo kominike. Lè òdinatè a resevwa lòd nan men operatè a li transmèt menm lòd sa yo bay enprimè a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fenèt — Yon ti pòt nan yon mashin, yon kay ki pèmèt lè sikile. Yon tit nan liy sèvis yon pwogram òdinatè ki pèmèt operatè a wè tout dokiman ki ouvri yo menmsi tout pa parèt sou ekran an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kaskad — Eta dlo, tankou dlo yon ravin, ki ap glise desann soti sou yon do mòn. Jan yon moun ranje plizyè dokiman ki ouvri sou ekran yon òdinatè tankou dlo yon ravin ki ap desann soti sou do yon mòn …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Konsève — Sere yon bagay pou jwenn li lè gen bezwen pou li. Enrejistre yon dokiman sou yon diskèt nan yon òdinatè …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pèsonèl — Tout moun ki ap travay nan yon biznis, yon òganizasyon e latriye. Bagay yon sèl moun posede e kèk lè lòt moun pa menm konnen moun sa posede bagay sa a. Pèsonèl Òdinatè, Yon ti òdinatè moun kapab posede andedan kay yo pou fè menm travay moun kapab …   Definisyon 2500 mo Kreyòl